CPSKY-240 Shizuku Suzuno 鈴野雫 Nice to meet you, Shizuku Suzuno ♪ Okinawa はじめまして鈴野雫です♪ 沖縄編