Chu→Boh vol.49 Mai Morishita, Yamada Rikako, Maju Kitamura, Sato Noa, Chika Shimizu, Kanna Hashimoto, Mei Yoshimura