Chu→Boh vol.48 Mano Shizuku, Sena Aikawa, Haruka Miyazawa, Risa Niihara, Mai Mizuno, Chiaki Sakurai, Ayaka Kasuga