Chu→Boh vol.15 Manako Kobayashi, Nami Morita, Mio Kanaya, Reiko Ogawa, Kyoko Kondo